Het roer om?

Zou het dan toch lukken? In juni plakte de huisartsen-actiegroep Het roer moet om een manifest op de gevel van het Ministerie van Volksgezondheid en startte een intekenactie. 7800 artsen ondertekenden het manifest: tegen de Mededingingswet en het product-denken, vóór gelijkwaardigheid, wederzijds vertrouwen, samenwerking in plaats van concurrentie, minder dataverzameling en administratieve overbelasting, en vóór de behandeling van een patiënt als persoon in plaats van als de schadelast waarvoor hij door de ziektekostenverzekeraars wordt aangezien.

Begin oktober kwam het verlossende bericht: Minister Schippers en de zorgverzekeraars zijn om, de dokters krijgen grotendeels gelijk en aan hun grieven wordt voor het tegemoet gekomen. De Volkskrant besteedde er artikel aan op 6 oktober onder de kop: Huisarts vecht zich uit wurggreep verzekeraar.

Het actiecomité kwam in juni met een eigen boekje: Help! de dokter… (Bureaucratie, wantrouwen en ongelijkwaardigheid in de praktijk) dat ik had gemist.

Hoezeer ik ook de dokters feliciteer – van harte met jullie welverdiende succes! –, op het moment dat dit tot me doordrong zakte me heel even de moed in de schoenen. Het deel waaraan ik schrijf onder de werktitel Paal en perk, teugel en regel komt grotendeels overeen met Help! de dokter. In reactie op onze stellingen laten ‘onze’ veertig geïnterviewd dokters zich onomwonden uit over regelgeving en financiering, marktwerking, de verzekeraar die op de stoel van de dokter zit en anderzijds met twee maten meet, de standaarden en de Inspectie.

Is dit deel overbodig geworden? Ik vreesde het even maar nee, het moet alleen een beetje aangepast. Om te laten zien waar dokters tegen streden, en hoe terecht het is dat ze hun zin krijgen door de macht van het collectief te laten gelden in een beroepsgroep die, geheel eigen aan de manier waarop het beroep wordt uitgeoefend, heet te bestaan uit eigenwijze individualisten. Al is dat laatste iets wat we zien verschuiven. En gelukkig telt ons boek-in-wording nog meer delen, onder de titels:

De dokter kan het niet meer alleen – of wel?

Midden in de veranderende maatschappij

De dokter is ook maar een mens

Toch is er geen mooier vak

De jonge garde & de toekomst

Binnenkort schuiven we aan tafel met vertegenwoordigers van de actiegroep. Niet omdat we een spreekbuis van hen willen worden, maar om ook die interessante ontwikkeling niet te missen. Nieuwsgierig geworden? Verspreid dit blog onder doktoren, wij berichten hier over de voortgang.

2019-01-24T12:26:03+00:00Categorieën: eigen projecten-blog, journalistiek, journalistiek-blog|