Beperk je niet tot wat je samen móet regelen

Interview voor OR Informatie, vakblad voor ondernemingsraden.

De gemeenten zien tal van nieuwe taken op zich afkomen. Jantine Kriens, directievoorzitter van de Vereniging van Nederlandse gemeenten VNG, pleit voor meer samenwerking tussen en binnen gemeenten. Krachtenbundeling biedt kansen, vooral wanneer de gemeente de burgers meer ruimte biedt voor eigen initiatief. En laat de medezeggenschap vooral met eigen plannen komen.

Download hier de pdf

2015-01-22T11:37:27+00:00Categorieën: tekst|